Pædagogisk grundlag

Den styrkede pædagogiske læreplan for Mariehønen er blevet til igennem en lang og spændende proces, med det pædagogiske personale.

Hvem er vi?

Mariehønen er en skøn aldersintegreret daginstitution, som er beliggende i Jelling.

Mariehønen har ca. 30 vuggestuebørn og 50-60 børnehavebørn. Vi er placeret centralt i Jelling, tæt på byen og Jelling monumenterne. Vi har to store legepladser, der tilgodeser børnenes behov for kreativitet, fantasifuld leg og som er motorisk udfordrende.

Huset har fuld madordning og sund, varieret og nærende kost ligger os på sinde. Vi har sølvmærke i økologi, og vægter højt, at bruge årstidens danske frugt og grønt. Det gode samarbejde imellem det kostfaglige personale, det pædagogiske personale og forældregruppen, danner tilsammen de bedste rammer og forudsætninger for det gode måltid. Vi er bevidste om, at vi har en central rolle i samarbejde med forældrene, i den tidlige dannelse af gode kostvaner.

Processen

Udarbejdelsen har givet anledning til mange spændende og givtige drøftelser, og har styrket forståelsen og sammenholdet. Vi vælger at kalde denne version ”version 1.0”, fordi den over tid skal have endnu mere liv, og vil blive et levende redskab, som vi løbende vil komme til at justere og kvalificere yderligere, når vi implementerer den i praksis, og får øje på nye perspektiver. Vi forventer i løbet af det næste år at have en proces med fokus på vores værdigrundlag.  Såfremt I har spørgsmål eller gerne vil vide mere omkring praksis i Mariehønen, er I altid velkomne til at kontakte os.