Pædagogisk grundlag

Den styrkede pædagogiske læreplan for Mariehønen og Jelling Børnegård er blevet til igennem en lang og spændende proces, med det pædagogiske personale, på tværs af de to huse.

Hvem er vi?

Mariehønen og Jelling Børnegård er to skønne aldersintegrerede daginstitutioner, som er beliggende i Jelling. Vi blev organisatorisk sammenlagt d. 1. juni 2020, og startede hurtigt samarbejdet om skabelsen af en fælles læreplan, som vi alle kunne genkende vores praksis i, og som vi alle kunne tage ejerskab af.

Jelling Børnegård er en mindre institution med ca. 25-30 børnehavebørn og ca. 10-15 vuggestuebørn. Vi har til huse i dejlige lyse lokaler med den skønneste naturlegeplads. Vi har god plads både ude og inde, og institutionen ligger desuden tæt på skov, spejderhytte og Fårup sø.

Mariehønen er lidt større, og har ca. 20 vuggestuebørn og 50-60 børnehavebørn. Vi er placeret centralt i Jelling, tæt på byen og Jelling monumenterne. Vi har to store legepladser, der tilgodeser børnenes behov for kreativitet, fantasifuld leg og som er motorisk udfordrende.

Begge huse har fuld madordning og sund, varieret og nærende kost ligger os på sinde. Vi har sølvmærke i økologi, og vægter højt, at bruge årstidens danske frugt og grønt. Det gode samarbejde imellem det kostfaglige personale, det pædagogiske personale og forældregruppen, danner tilsammen de bedste rammer og forudsætninger for det gode måltid. Vi er bevidste om, at vi har en central rolle i samarbejde med forældrene, i den tidlige dannelse af gode kostvaner.

Processen

Begge institutioner har forud for den organisatoriske sammenlægning haft gode processer hver for sig, men vi har også set den styrkede læreplan som en god anledning til faglige drøftelser på tværs af de to huse, og som et fælles fundament at mødes omkring.

Udarbejdelsen har givet anledning til mange spændende og givtige drøftelser på tværs, og har styrket forståelsen og sammenholdet de to huse imellem. Vi vælger at kalde denne version ”version 1.0”, fordi den over tid skal have endnu mere liv, og vil blive et levende redskab, som vi løbende vil komme til at justere og kvalificere yderligere, når vi implementerer den i praksis, og får øje på nye perspektiver. Vi forventer i løbet af det næste år at have en proces med fokus på et fælles værdigrundlag på tværs af de to huse. Vi ser det som en styrke at kunne have et samarbejde på tværs, et fælles værdigrundlag og samtidig have mulighed for at tilbyde forskellige rammer og strukturer i de to huse. Derfor vil der også i læreplanen blive nævnt forskellige tiltag og arrangementer, som hver især kan være knyttet til ét af husene. Såfremt I har spørgsmål eller gerne vil vide mere omkring praksis i enten Mariehønen eller på Jelling Børnegård, er I altid velkomne til at kontakte os.