Forældresamarbejde

Her kan du inden længe læse mere om, hvordan vi arbejder med det gode og tætte forældresamarbejde.

Det gode og tætte forældresamarbejde, hvor vi i fællesskab understøtter alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse, er særdeles vigtigt for os. Det gode samarbejde imellem hjem og dagtilbud er nøglen til det gode børneliv.

Her vil inden længe komme til at stå mere om, hvordan det udmønter sig i praksis. Herunder hvilke forventning vi har til jer som forældre i forhold til samarbejdet, og hvad I kan forvente af os.