Søvnpolitik

Nok søvn og en søvnrytme der er tilpasset til barnets alder, er en forudsætning for barnets udvikling og trivsel.


Derfor har vi i både vuggestue og børnehave, fokus på, at børnene får den hvile og søvn de har behov for. I børnehaven kan børnene hvile sig, hvis behovet er der. Der planlægges efter det enkelte barn.

Mariehønen har via sparing med Vejle kommunes sundhedsplejeske, og igennem det pædagogiske personales viden og erfaring, udarbejdet denne politik:


Nattesøvnen er vigtig, da det er der dagens indtryk bliver ”behandlet”, samt at hjernen bliver ”vasket ren” og gjort klar til næste dag. Derfor er en lang og uafbrudt nattesøvn det vigtigste. Dog skal en uafbrudt nattesøvn tages med det forbehold, at mindre børn naturligt kan have flere perioder i løbet af natten, hvor de er vågen. Hvis barnet har en velreguleret søvnrytme, med en god lang nattesøvn, tilpasset barnets alder, så vil middagsluren ofte regulere sig selv.
Nogle børn og familier, kan være kommet i en uhensigtsmæssig søvnrytme, og kan dermed ikke opnå den gode nattesøvn. Disse børn og familier, kan have gavn af, at der i samarbejde med hjem og institution, bliver lagt en plan for søvnen over hele døgnet.


Hvis en ny søvnrytme skal indkøres, kan man i en kort periode på ca. 14 dage, prøve at vække barnet fra middagssøvnen, således at det kommer til at passe med den plan der er lavet i fælleskab med hjem og institution. Det betyder, at personalet i den tid barnet er i institution, kun vækker fra middagssøvn, hvis der er et igangværende indkøringsforløb af en ny søvnrytme. Opstarten af en ny søvnrytme, vil starte fredag eftermiddag, da barnet dermed i hjemmelige omgivelser, kan få en god start på den nye rytme. Institutionen og hjem skal sammen koordinere indsatsen i forbindelse med indkøringen af den nye søvnrytme. Derfor kan der aftales et møde, hvor der i fællesskab planlægges den kommende tid.


I vuggestuen registreres det, hvornår og hvor længe barnet har sovet. Dette gøres indtil barnet har en stabil søvnrytme, og kun sover en gang i den tid det befinder sig i vuggestuen. Registreringen stopper på dette tidspunkt, da barnet nu har en søvnrytme, der ikke kræver en lige så stor indgriben fra de voksnes side, samt at barnet nu sover middagslur i den tid det har behov for. Hvis der skulle opstå udfordringer i søvnen efter dette tidspunkt, vil personalet og hjem samarbejde om en fremadrettet plan.


Den daglige dialog mellem forældre og personale, ser vi som vigtig og nødvendig, for at børnene får en stabil og ensartet søvn. Derfor opfordre vi til, at små relevante beskeder videregives til personalet, når barnet afleveres. Hvis der er behov for samtaler af en længere varighed, kan et møde fastlægges.