Om Mariehønen

  I hjertet af Jelling ligger Mariehønen, en skøn institution med ca. 80 børn fordelt i vuggestue, børnehave og en midlertidig minigruppe.

  I Mariehønen brænder vi for at skabe trivsel, udvikling, læring og dannelse hos alle børn igennem bl.a. leg, udeliv, musik, bevægelse og motorik – alt sammen med udgangspunkt i sunde børnefællesskaber. Vi er meget bevidste om, at de allervigtigste grundsten i børnenes liv bliver lagt i 0-6 års alderen. Det betyder, at vi bærer et stort ansvar for, i fællesskab med jer forældre, at ruste børnene til deres videre liv.

  Vi arbejder målrettet med pædagogiske læreplaner og tager altid udgangspunkt i både det enkelte barns kompetencer og i børnefællesskabets muligheder. Vi er pt. i gang med sidste fase i udarbejdelsen af den styrkede læreplan. Denne udarbejdes i samarbejde med Jelling Børnegård, som vi er organisatorisk sammenlagt med. Det betyder, at vi har fælles ledelse og fælles bestyrelse. Personalet er fast i hvert sit hus, men fællesskabet gør, at vi kan dele forskellige ressourcepersoner og udnytte de kompetencer, hver afdeling ligger inde med.

  For at kunne skabe optimale vilkår for børnene vægtes et tæt og ærligt forældresamarbejde utrolig højt - i Mariehønen mødes både børn og forældre i øjenhøjde. Når både forældre og institution er involverede i både det enkeltes barns og børnegruppens trivsel, udvikling, læring og dannelse, oplever vi en markant positiv forskel for børnene. Mariehønen og Jelling Børnegård har en engageret forældrebestyrelse, der - ud over at være forældregruppens talerør - også er med til at kvalitetssikre de to afdelingers fokus- og indsatsområder.

  I Mariehønen er personalet kompetente, engagerede og nærværende. Personalegruppen består af en god blanding af medarbejdere med lang anciennitet og medarbejdere ansat inden for de seneste år.

  Vi er sampasningsinstitution i nærområdet, hvilket sikrer, at Mariehønens børn bliver i trygge omgivelser under ferieperioder. Derudover tilbyder vi lange åbningstider fra kl. 6:15-16:45 mandag-torsdag og kl. 6:15-16 fredag.

  Økologi og optimal ernæring er også emner, vi brænder for. I vores køkken bliver maden lavet fra bunden, og børnene bliver lejlighedsvis inddraget i madlavningen. Vores madordning høster mange rosende ord fra vores forældre. Vi har sølvmærket i økologi, hvilket betyder, at min. 60% af råvarerne skal være økologiske. Vi ligger dog typisk mellem 70 og 80 procent.

  Mariehønens faciliteter byder bl.a. på en stor sal med tilhørende scene både inde og ude, to store skønne legepladser, hvor der i 2019 er lavet nyt på vuggestuens, og børnehaven i 2020 har fået en masse nyt på deres legeplads. Begge legepladserne tilgodeser børnenes behov for kreativ og fantasifuld leg, samtidig med, at de er motorisk udfordrende og danner rammerne for mange forskellige legezoner, hvor de små børnefællesskaber kan spire.

  På de følgende sider finder I uddybende information, som sikrer bekræftelsen i, at Mariehønen er et fantastisk sted for børn.
  Vi vil glæde os til at byde jer velkommen og stiller altid gerne op til rundvisning.

  MARIEHØNEN – GØR DIG EVIG GLAD!