Mariehønens rammer

   

  Mariehønen er en aldersintegreret daginstitution, som ligger i hjertet af Jelling by.

  Vi er normeret til 19 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn og 4-5 børn i en midlertidig minigruppe. Aktuelt har vi 20 vuggestuebørn, 53 børnehavebørn og 5 børn i mingruppen.

  I Mariehønen har vi valgt at arbejde i teams - et vuggestue team, et børnehave team og et køkkenteam. Medarbejderne fra minnigruppen er en del af børnehaveteamet.

  Vi har et vuggestueteam med 3 pædagoger, 2 pædagogmedhjælpere og 1 studerende. I børnehaveafdelingen er vi 9 pædagoger, hvoraf de 2 er i minigruppen og 3 pædagogmedhjælpere. Dertil har vi flere løse vikarer, som dækker ind ved sygdom og andet fravær.

  Vuggestue:

  I vuggestuen er børnene fordelt på to vuggestuegrupper: Krudtuglerne (de yngste) og Spillopperne (de ældste). Krudtuglernes stue er ”basen”, hvor vuggestuen åbner om morgen og spiser eftermiddagsmad sammen. Fra ca. 8-11:30 er Krudtuglerne og Spilopperne delt på hver deres stue. Her tilbydes målrettet leg og aktiviteter set i forhold til børnenes alder – f.eks. tilbydes Spilopperne flere udfordringer, et tæt samarbejde med børnehaven og mere udeliv, herunder også ture i nærområdet. Fra omkring kl. 13:30 tilbydes der eftermiddagsmad. Her er børnene sammen på tværs af de to stuer, og ofte tages Spillopstuen, legepladsen eller salen i børnehaven i brug om eftermiddagen. Her er leg og aktiviteter på tværs af alder – det tilbyder også en masse læring og gode erfaringer til store og små.

  Vuggestuen er placeret i den ene ende af huset med egen legeplads, hvor de små har mulighed for at lege i sandkasse, køre på cykel, gynge og ruche.

  Børnehave:

  Børnehavegrupperne er placeret i den anden ende af huset med flere grupperum, værksted, stor sal, køkken, kontor og personalestue.

  I børnehaven er børnene aldersopdelt. Det betyder, at vi har 3-4 børnehavegrupper afhængig af, hvilken tid på året det er. Den gruppe man starter i, er man i indtil ens sidste år i børnehaven – dér er man altid ”Tusindben”. Pt. er vores yngste børn ”Sommerfugle”, de mellemste ”Brumbasser” og de ældste ”Tusindben”. Børnene i vores minigruppe er ”Græshopper”.

  I Mariehønen er vi meget optaget af overgange - både at der er få af dem, men også at dem der er, giver børnene gode erfaringer med overgange. Derfor tilbyder vi altid, at vuggestuebørnene flytter flere sammen og har en voksen med sig den første tid i børnehaven.

  Hos de yngste børn arbejdes der målrettet med, at gøre dem trygge ved at gå i børnehave. Vi prioriterer højt, at børn som kommer fra vuggestue og Dagpleje oplever en tryg og blid overgang, hvor der er voksne som har ekstra tid til dem. Derfor tildeles denne gruppe også flere personaletimer pr. barn end de andre to børnehavegrupper vi har.

  I mellemgruppen er der et stort fokus på selvhjulpenhed, relationer og børnefællesskaber. De kommer mere ud for at se nærområdet, og udfordringerne øges i takt med, at børnene bliver ældre.

  Det sidste år i børnehaven er børnene Tusindben. I denne gruppen vægter vi mange aktiviteter og ture ud af huset og vi arbejder målrettet på, at børnenes overgang til skolen bliver en succes.

  Til børnehaven hører en kæmpe legeplads med bålhytte, gynger, sandkasse, ruchebane, fodboldbane, legehuse, tarzanbane, udendørs musikinstrumenter samt bakker til kælkning, cykling, at løbe op og ned af. Derforuden har vi en lille skov med æble-, blomme- og pæretræer, buske med solbær og ribs, blomster samt stier hvor der er mulighed for at køre på cykel, mooncars og spille forskellige boldspil i det fri.

  Åbningstid:

  Vi åbner KL. 6.15 og lukker KL. 16.45. Om fredagen dog KL. 16.00

  Vi åbner sammen i vuggestuen: Her tilbydes morgenmad til KL. 7.30 til de børn der ikke har spist hjemmefra. Omkring kl. 7 åbner vi en gruppe i børnehaven. 

  Måltider:

  Vi har produktionskøkken, hvor maden til de ca. 80 børn bliver produceret. Vi har både frokost og madordning i Mariehønen, hvilket betyder at forældre ikke selv skal medbringe noget.