Mariehønens rammer

   

  Mariehønen er en aldersintegreret daginstitution, som ligger i hjertet af Jelling by.

  Vi er normeret til 38 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn. Aktuelt har vi 25 vuggestuebørn og 71 børnehavebørn.

  I Mariehønen har vi valgt at arbejde i teams - et vuggestue team, et børnehave team og et køkkenteam.

  Vi har et vuggestueteam med 3 pædagoger og 3 medhjælpere. I børnehaveafdelingen er vi 6 pædagoger, 4 pædagogmedhjælpere og 2 studerende. Dertil har vi flere løse vikarer som dækker ind ved sygdom og andet fravær.

  Vuggestue:

  Børnene er fordelt på to vuggestuegrupper: Krudtuglerne og Spillopperne, hvor de yngste børn er Krudtugler og de ældste er Spillopper. Spillopgruppen tilbyder børnene flere udfordringer og mere udeliv end de yngste af vuggestuebørn tilbydes.

  Vuggestuen er placeret i den ene ende af huset med egen legeplads hvor de små har mulighed for at lege i sandkasse, køre på cykel, gynge og ruche.

  Børnehave:

  Børnehavegrupperne er placeret i den anden ende af huset med flere grupperum, værksted, stor sal, køkken, konferencerum og personalestue.

  I Mariehønen er vi meget optaget af overgange - både at der er få af dem, men også at dem der er, giver børnene gode erfaringer med overgange. Derfor tilbyder vi altid, at vuggestuebørnene flytter flere sammen og har en voksen med sig den første tid i børnehaven.

  De ældste vuggestuebørn og yngste børnehavebørn, som kommer fra Dagplejen starter som Stjerner, hvor der arbejdes målrettet med at gøre dem trygge ved at gå i børnehave. Vi prioriterer højt at, børn som kommer fra vuggestue og Dagpleje oplever en tryg og blid overgang, hvor der er voksne som har ekstra tid til dem. Derfor tildeles denne gruppe også flere personaletimer pr. barn end de andre to børnehavegrupper vi har.

  Året efter flytter gruppen sammen med kendt personale op i den anden ende af børnehaven. Det sidste år i børnehaven er børnene Tusindben. I denne gruppen vægter vi mange aktiviteter og ture ud af huset og vi arbejder målrettet på at børnenes overgang til skolen bliver en succes.

  Til børnehaven hører en kæmpe legeplads med bålhytte, gynger, sandkasse, ruchebane, legehuse, tarzanbane samt bakker til kælkning, cykling, at løbe op og ned af. Derforuden har vi en lille skov med æble-, blomme- og pæretræer, buske med solbær og ribs, blomster og krydderikasser samt stier hvor der er mulighed for at køre på cykel, mooncars og spille forskellige boldspil i det fri.

  Åbningstid:

  Vi åbner KL. 6.15 og lukker KL. 16.45. Om fredagen dog KL. 16.00

  Vi åbner sammen i vores køkkenalrum - her tilbydes morgenmad til KL. 7.30 til de børn der ikke har spist hjemmefra. Omkring kl. 7 åbner vi henholdsvis en gruppe i børnehaven og en gruppe i vuggestuen. 

  Måltider:

  Vi har produktionskøkken, hvor maden til de små 100 børn bliver produceret. Vi har både frokost og madordning i Mariehønen, hvilket betyder at forældre ikke selv skal medbringe noget.