Mariehønens kerneopgave

    Kerneopgaven:

    I Mariehønen er der tydelige, nærværende og anerkendende voksne, som tager udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner. Dette for at sikre, at børnene trives og lærer gennem et inkluderende miljø, hvor vi har fokus på både individ og fællesskab.