Mariehønens historie

    Bygningerne er opført i 1991. Det startede som Troldeborgen der dels var indrettet som fritidshjem og som børnehave.

    I slutningen af 90érne blev det besluttet at sammenlægge Troldeborgen med 2 andre daginstitutioner i Jelling.

    Den 1. oktober 2001 blev de 3 daginstitutioner sammenlagt til en og blev i vores bygninger til Mariehønen.