Mariehønen og læringsforståelse

  Mariehønen og læringsforståelse

  • Vi tror på at læring og forståelsen af hvordan man lærer er særlig betydningsfuld.

  • Vi taler med børnene om betydningen af at øve sig.

  • Vi fokuserer på god feedback og italesætter når børnene øver sig eller gør fremskridt.

  • I Mariehønen ser vi børns læring igennem en vekselvirkning mellem tilrettelagte aktiviteter og egne spontane oplevelser og leg.

  • Vi tilrettelægger aktiviteter i et samspil mellem læreplaner og det der optager børnene i dagligdagen.

  • I læreplanerne har vi udarbejdet mål for hvad vi gerne vil se af udvikling og når vi arbejder hen i mod det ved at justerer os efter barnets spor oplever vi at vores børn trives og udvikler nye færdigheder.

  • Vi er engagerede voksne, der er opmærksomme på, at vi igennem egen aktiv deltagelse, skaber rammer for det enkelte barns deltagelsesmuligheder i fællesskabet.

  • Læring er en proces, hvor barnet tilegner sig viden, forståelse og færdigheder gennem de erfaringer, de gør sig ved at deltage og bidrage i samspil med andre