Vores holdning til debatten om kys i daginstitutioner

  Mariehønens holdning til tidens debat om kys i daginstitutioner

  I de forudgående måneder har der været en del debat om, hvorvidt det er OK, at pædagoger må kysse børnene eller ej. Mange institutioner har valgt at indføre konkret kyssepolitik. Oftest er essensen af disse individuelle politikker, at pædagogerne ikke må kysse børnene på munden. I enkelte tilfælde har man dog valgt en så radikal politik, at kys helt er blevet forbudt.

  Vi ønsker derfor at kaste lys over holdningen fra Ledelse, medarbejdere og forældrebestyrelsen i Mariehønen, således at alle forældre kender denne.

  Der påhviler Mariehønen som institution et stort ansvar i forhold til at sikre trivsel, udvikling og læring hos alle børn. Dette sikres gennem fokus på børnenes trivsel, tryghed og nærvær. At opfylde deres behov for nærvær er således et afgørende parameter. Vores klare holdning er derfor, at det er vigtigt at prioritere fysisk nærvær, og vi anser kys som værende en naturlig del af dette. Al fysisk nærvær gives dog altid med børnenes og forældrenes individuelle grænser taget i betragtning.

  I Mariehønen kysses børnene naturligvis aldrig på munden!

  Af og til oplever vi, at et barn ønsker og efterspørger et kys på munden, da det forbinder dette med noget trygt og velkendt hjemmefra. I disse situationer vil børnene blive forklaret, at det kun er mor og far, som de skal kysse på munden. For ikke at afvise børnenes behov for anerkendelse eller nærvær i situationen, vil de i stedet eksempelvis få et kys på kinden eller et kram.

  Hvorvidt det falder pædagogerne naturligt at bruge kys i deres samvær med børnene eller ej, er meget individuelt. Ingen medarbejdere påkræves at skulle bruge kys i deres samvær med børnene, hvorimod fysisk kontakt, som at holde i hånd og give knus, er en naturlig del af alle ansattes tilgang til børnene.

  I Mariehønen ser vi i højere udstrækning kys være en del af dagligdagen i vuggestuen fremfor børnehaven. Dette går helt i tråd med små børns større behov for fysisk nærvær.  

  Forældrebestyrelsen tilføjer, at de bakker fuldkommen op om denne holdning fra Ledelse og medarbejdere. Forældrebestyrelsen ser det ydermere som et stort privilegium, at Mariehønen i det hele taget har så dedikerede og oprigtigt omsorgsfulde medarbejdere, at børnene fra tid til anden modtages/trøstes/tages afsked med, med kys.

  Skulle denne udmelding give anledning til spørgsmål eller kommentarer, er I som altid meget velkomne til at rette henvendelse til enten Lene, nærmeste pædagog eller medlemmer af forældrebestyrelsen.