Sprogindsats

  I Mariehønen arbejder vi målrettet med sprogstimulering, sprogudvikling og sproglige praksismiljøer - derfor er det pædagogiske tema i 2017 således "Sprog, individ og fællesskaber".

  Vi ved, at et godt sprog med stort ordforråd er afgørende for børns trivsel, deltagelse i lege og fællesskaber samt tilkendegivelse af deres behov.

  Forskning viser, at et utilstrækkeligt sprog vil forfølge barnet negativt i voksenlivet og at en tidlig indsats er afgørende. Derfor er vi optaget af at få sprog til at leve i alle hverdagsaktiviteterne  - En tidlig indsats er afgørende.

  Selv i vores vuggestue er der stor fokus på at stimulere og udvikle barnets sprog, dette med henblik på at barnet kan gøre sig forståelig og begå sig i fællesskabet.

  Medarbejderne i Mariehønen er inspireret af Pia Thomsen og vi anvender således de 7 sprogteknikker i den pædagogiske praksis.

  se link her for mere information: