Pædagogstuderende i Mariehønen

  Pædagogstuderende

  Inden den studerende starter i praktik, forventer vi at vedkommende har sat sig grundigt ind i Mariehønens virksomheds og læreplan, så der er skabt kendskab til den pædagogiske praksis samt vores værdigrundlag.

  Vi forventer, at den studerende overholder tavshedspligten

  Vi forventer fleksibilitet i forhold til mødeplanen, enhver skal kunne åbne og lukke, samt ændre sin vagt og dække ind ved sygdom

   

  Pædagogisk praksis

  Den studerende skal arbejde udfra Mariehønens værdier og mål. Samtidig med at vedkommende stiller kritiske spørgsmål hertil.

  Den studerende skal være nysgerrig og undre sig i forhold til egen og andres praksis.

  Vi forventer at den studerende tager udgangspunkt i det enkelte barn, uden at forfordele.

  Forældresamarbejde

  Den studerende skal være åben og imødekommende overfor forældre, og vise interesse i, at modtage deres barn.

  Den studerende skal hilse på alle stuens forældre, give håndtryk og præsentere sig.

  Den studerende skal være professionel i forældresamarbejdet.

   

  Personalesamarbejde

  Vi forventer den studerende er imødekommende, smilende, åben og ærlig.

  Vedkommende skal kunne modtage positiv/negativ kritik fra personalet.

  Være loyal og ansvarlig overfor det øvrige personale, dvs. minus sladder og snakken i krogene.

  Den studerende skal kunne indgå i samarbejde med det øvrige personale.

  Vi forventer gensidig respekt.

  Møder

  Der er mødepligt til personalemøder samt øvrige arrangementer i Mariehønen f.eks. pædagogiske dage, fyraftensmøder m.v.

   

  Vejledning

  Vi forventer den studerende laver dagsorden til vejledningstimerne

  Den studerende er selv ansvarlig for hver vejledningstime, hvilke emner osv.

  Vi forventer den studerende arbejder udfra praktikvinduets mål og holder sig ajour i forhold til målene i samarbejde med vejlederen.

  Vi forventer den studerende tager referat af vejledningstimerne.

   

  Vi tilbyder

  Lønnet studerende får tilbudt 1½ times vejledning om ugen. Øvelsesstuderende 1 time.

  Vi bidrager med faste enmer i forhold til Mariehønens pædagogik.

  Vores leder giver vejledning i Mariehønens organisation og ledelse.

  Vi tilbyder udlån af litteratur, artikler og film.