Mobbepolitik

  Mobbepolitik i Mariehønen

  Mobbepolitikken dækker både barn/barn-relationer, voksen/barn-relationer og voksen/voksen-relationer. Vi er som medarbejdere rollemodeller, og den måde vi omgås hinanden uanset alder har indflydelse på alle relationer i Mariehønen. Medarbejderne er bevidste om, at især børn afkoder de voksnes handlemønstre, og voksne derfor skal behandle andre på en måde, som vi senere kan acceptere, at børnene behandler hinanden på.

  For at mobbepolitikken skal leve op til sit formål, er det vigtigt at alle voksne, med daglig gang i Mariehønen kender mobbepolitikken, og det bliver alment kendt at vi omtaler og behandler hinanden ordentlig. Derfor gælder denne politik for børn, forældre og medarbejdere i Mariehønen.

  Vi har hentet vores definition af mobning i Dansk center for undervisningsmiljø:

  Mobning:

  • Er en eller gentagne krænkende handlinger, der overskrider den enkeltes grænser.
  • Indebærer en ubalance i magtforholdet mellem den/dem, der mobber og den, der bliver mobbet.
  • Er et socialt fænomen, der involverer to eller flere personer

  Mobning er en eller gentagne…
  Når en person oplever sig mobbet og dermed føler sig krænket og stemplet i andres øjne og i deres adfærd, så er der tale om mobning - også hvis der er tale om en enkelt eller sjældne episode(r). Mobning er altså ikke nødvendigvis en gentagelse af negative handlinger over tid. Men mobning har langvarige konsekvenser for den, der bliver mobbet.

  … krænkende handlinger…
  At krænke er at ydmyge, såre og at behandle nogen på en måde, som angriber den andens værdighed eller følelser. De krænkende handlinger kan være direkte eller indirekte, fx gennem brug af elektroniske medier, som det kan være svært at finde fred for.

  … der overskrider den enkeltes grænser …
  Mennesker har forskellige grænser for, hvornår de føler sig krænket samt gjort til genstand i et socialt spil, som de ikke selv har nogen indflydelse på. Det er vigtigt at anerkende denne forskellighed uden hverken at overdramatisere eller bagatellisere.

  ... indebærer en ubalance i magtforholdet mellem den/dem, der mobber og den, der bliver mobbet...
  Mobning kan udføres af én person eller af en gruppe, hvor den/dem, der mobber, misbruger en social rolle og position til at nedgøre eller forfølge en anden person. Ubalance i magtforholdet betyder, at den, der bliver mobbet, har svært ved at forsvare sig, når han eller hun udsættes for krænkende handlinger og derved mister (yderligere) status og kontrol over situationen.

  ... er et socialt fænomen, der involverer to eller flere personer.
  Mobning sker i en social sammenhæng i bestemte ulige relationer, fx i en gruppe eller en klasse i skolen. Mobning forbindes ofte med bestemte steder, hvor disse sociale relationer er uundgåelige, for eksempel skolen. Relationerne kan dog både fysisk og virtuelt flyttes uden for skolen og udvides til også at virke i fritiden og i hjemmet, blandt andet gennem brug af elektroniske medier. Den mobbede bliver dermed som en fredløs, der ikke har helle nogen steder.

  Hvordan forebygger vi mobning i Mariehønen?

  • Vi har investeret i en mobbekuffert og vil bruge kufferten som inspiration til at styrke relationer og have fokus på emnet.
  • Vi indbyder til en god/positiv omgangstone og forventer, at vi taler ordentlig med - til og om hinanden.
  • Vi er bevidste om vores ordvalg, da ordets betydning kan tolkes forskelligt. Vi lærer børn at skelne mellem stødende og positive tilkendegivelser. Vi respekterer egne og andres grænser.
  • Vi guider børnene i konfliktløsning og opfordrer dem til at hente hjælp hos den voksne.
  • Vi er som voksne, rollemodeller og har udarbejdet personalesamarbejdsværdier i Mariehønen.
  • Vi opfordrer børnene til at hjælpe hinanden men også at hente hjælp hos den voksne. Den voksne skal altid tage barnet og episoden alvorlig, hvis barnet føler sig krænket.

  Hvad gør vi, når vi oplever mobning?

  Vi skaber inkluderende grupper, hvor vi bevidst skaber gode legerelationer og fremhæver barnets kompetencer og ressourcer.

  Vi sætter grænser for barnet, så det ikke overskrider egne og andres grænser. Vi hjælper de børn som ikke selv kan sige fra. Vi roser børnene når de tager andre med ind i legen.

  Vi har legegrupper og ture på tværs af alder og grupper, hvor der opstår nye legerelationer.

  Børnene i Mariehønen kan ikke afvise hinanden. Ex. Vil ikke side ved siden af hinanden, men det er ok ikke at kun lide hinanden. 

  Tips til forældre mod mobning

  • Giv dit barn opmuntring til at indgå legeaftaler på kryds og tværs i børnegruppen. Det er en erfaring for dit barn, at få forskellige legeoplevelser med mange forskellige børn. Samtidig sikrer det at alle i gruppen får legeaftaler.
  • Tal ikke dårligt om de andre børn i børnehaven eller om deres forældre. Negative ord om dit barns børnehavekammerater forplanter sig let til modvilje mod bestemte kammerater. Positive attituder giver som regel god respons.
  • Indfør social fødselsdagspolitik. Det "gør ondt" på det barn, der ikke inviteres med hvis invitationer forbeholdes særligt udvalgte i gruppen. Inviter enten alle piger, alle drenge eller hele stuen. Den ordning finder de fleste retfærdig. Tal eventuelt på forældremøderne om fælles fødselsdagsordning.
  • Giv dit barn opmuntring til at forsvare kammerater, der ikke kan forsvare sig selv. Børn, der er "i klemme" i børnegruppen, har brug for en håndsrækning fra et andet barn. Børn, der er gode til at hjælpe, trøste og forsvare andre, "vokser" indeni.