Inklusion & Værdier

    I Mariehønen arbejder vi målrettet med at klæde den enkelte på til at være en aktiv medspiller af det gode fællesskab - I Mariehønen er inklusion er en klar værdi og ambition for vores arbejde. Målet er, at alle har venner og føler sig betydningsfuld. Derfor er vores pædagogiske praksis nøje tilrettelagt med fokus på relationer og på at støtte op om individ og fællesskaber.

     

    I kan læse mere om dette og om vores værdier ved at trykke på linket.