Digitale medier

   Mariehønens børnepolitik og pædagogiske praksis i forhold til digitale medier.

  For at sikre at der er sammenhæng mellem daginstitutionsliv og det efterfølgende skoleliv, bruger vi Ipad, computer, tv og mobiltelefon  i vores hverdag.

  Vi skaber tydelige og trygge rammer, således at børnene oplever en positiv tilgang til digitale medier.

  Vi ser digitale medier som et tilvalg i vores hverdag. Hermed menes et redskab der kan styrke og supplere vores allerede kendte pædagogiske praksis, herunder henvises til de 6 læreplanstemaer.

  For at børn i Mariehønen skal være sikre mediebruger gør vi følgende

  • Sætter tidsbegrænsning på  brug af Ipad, computer og TV
  •  Sørger for der altid er en voksen i nærheden og skaber tryghed omkring situationen.
  • Sørger for en god kultur omkring samværet turtagning-vente på tur, hvordan samtaler vi og holder aftaler.
  • Informerer og lærer børnene at vise hensyn – man skal altid spørge om lov til at tage billeder/film af hinanden, og synes det er rart at se på efterfølgende. Vi ser det som en vigtig læring i forhold til mobning.
  • Går på internettet sammen med børnene.
  • Lærer børnene at forholde sig spørgende og kritisk – hvad er godt, hvad er ”skidt” i forhold til det de møder i den digitale verden.
  • Har fokus på indhold i forhold til børnenes alder og den pædagogiske kontekst.
  •  Har fokus på måden vi sidder og er sammen om digitale medier. Her tænkes især på ergonomien.

   

  For at læse mere om Vejle Kommunes IT-politik kan du klikke på dette link:

  http://www.digitale-born.vejle.dk/digital-strategi/

  Se også dette link her for mere om hvordan vi i Mariehønen inddrager iPad i vores arbejde med børnene: