Digitale medier

   Mariehønens børnepolitik og pædagogiske praksis i forhold til digitale medier.

  For at sikre at der er sammenhæng mellem daginstitutionsliv og det efterfølgende skoleliv, bruger vi Ipad, computer, tv og mobiltelefon  i vores hverdag.

  Vi skaber tydelige og trygge rammer, således at børnene oplever en positiv tilgang til digitale medier.

  Vi ser digitale medier som et tilvalg i vores hverdag. Hermed menes et redskab der kan styrke og supplere vores allerede kendte pædagogiske praksis, herunder henvises til de 6 læreplanstemaer.

   

  For at læse mere om Vejle Kommunes IT-politik kan du klikke på dette link:

  http://www.digitale-born.vejle.dk/digital-strategi/

  Se også link her for mere om hvordan vi i Mariehønen inddrager iPad i vores arbejde med børnene samt vores principper som er udarbejdet af bestyrelsen: