Børn og seksualitet

  Seksualpolitik i Mariehønen

   
  I daginstitutionen Mariehønen er vores målsætning, at børnene skal have mulighed for at udvikle sig til hele mennesker psykisk såvel som fysisk.
  Dette indebærer, at de får et positivt forhold til deres kropslige udvikling og til deres kønsidentitet. Vi vil gerne støtte børnene i, at det er naturligt at interesserer sig for krop, køn og seksualitet, ligesom vi vil arbejde på, at børnene lærer at vise respekt for både egne og andres grænser.


  Derfor ønsker vi at

  • Mariehønen skal være en daginstitution med en kærlig atmosfære, hvor det er naturligt at give/få knus og kram
  • Mariehønen skal være en daginstitution, hvor børnene i nogen grad får lov til at udforske sig selv og hinanden i et trygt miljø og i ligeværdige relationer.
  • Mariehønen skal være en daginstitution, hvor børnene lærer at respektere egne og andres grænser, som en naturlig del af pædagogikken
  • Mariehønen skal være en daginstitution med et åbent og ærligt samarbejde personalet imellem
  • Mariehønen skal være en daginstitution med et åbent og ærligt samarbejde forældre og personale imellem
  • Mariehønen skal være en daginstitution med størst mulig sikkerhed for at overgreb ikke kan finde sted


  Derfor

  • Er døren åben når vi skifter eller hjælper et barn med toiletbesøg
  • Sidder den voksne ved siden af barnets madras i soverummet
  • Er vores pædagogik baseret på at styrke det enkelte barns selvværd. Ved at anerkende og respektere barnet, er vores mål, at barnet besidder det mod og den styrke det kræver at sige fra, eller kontakte en voksen, hvis dets grænser bliver overtrådt.
  • Har vi forståelse for børnenes seksuelle nysgerrighed, undersøgelse og leg så længe der er respekt og jævnbyrdighed mellem børnene. Det er helt forbudt at børnene anvender pinde, perler eller andre remedier i deres seksuelle nysgerrighed.
  • Tror vi på vigtigheden af at være åben omkring at tale med børnene om deres seksualitet
  • Beholder børnene deres underbukser/ble på ved vandleg
  • Gør vi vores yderste for at forældrene har tillid til os og kan møde os i dialog, hvis de oplever bekymrende adfærd hos personalet
  • Søger vi dialog med forældrene, hvis vi møder en adfærd der undrer os eller vi finder uacceptabel
  • Søger vi dialog med forældrene til et barn med særlige behov for privatsfære, der rækker udover vores seksualpolitik
  • Er det naturligt at hente hjælp hos en kollega, hvis du bliver usikker på om egne grænser bliver overtrådt
  • Er vi voksne forpligtede til dialog med en kollega, hvis vedkommende har en opførsel der undrer os, eller vi finder uacceptabel
  • Er vi voksne forpligtede til at kontakte ledelsen, hvis vi oplever en grænseoverskridende adfærd hos en kollega.
  • Er ledelsen forpligtede til at agere på henvendelse fra personalet.
  • Er seksualpolitikken en del af ansættelsessamtalen.
  • Er seksualpolitikken tilgængelig på vores hjemmeside.