Pædagogisk tilgang

  I Mariehønen er vi særlig optaget af at tilbyde nærværende voksne som har fokus på det relationelle. Vi tror på, at det har stor betydning for vores børn, at de hver især føler sig som noget særligt.

  Vi arbejder altid på at sikre trivsel, udvikling og læring for alle Mariehønens børn.

  Vi arbejder med afsæt i ICDP og de 8 samspilstemaer:

  De 8 samspilstemaer

  Følelsesmæssig kommunikation

  1. Vis positive følelser – vis at du er glad for barnet

  2. Justér dig i forhold til barnet og følg dets udspil/initiativ

  3. Tal med barnet om de ting, det er optaget af og prøv at få en samtale i gang

  4. Giv ros for det, som barnet magter at gøre, og anerkend barnet som det er

  Formidling og berigelse

  5. Hjælp barnet med at samle sin opmærksomhed sådan, at I har fælles oplevelser af ting i omgivelserne

  6. Giv mening til barnets oplevelse af omverdenen ved at beskrive det, I oplever sammen og ved at vise følelser og entusiasme

  7. Uddyb og giv forklaringer, når du oplever noget sammen med barnet

  Regulerende dialog

  8. Hjælp barnet med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser for det på en positiv måde – ved at lede det, vise positive alternativer, og ved at planlægge

  Ligeledes arbejder vi med afsæt i aktionslæring. Aktionslæring er en metode til systematisk at arbejde med den pædagogiske praksis. Vi vil gerne levere høj kvalitet og fokuserer derfor på at reflektere over vores praksis frem for at tage udgangspunkt i synsninger og personlige holdninger. Vi indsamler viden om vores praksis ved eksempelvis at spørge: "Gad vide om måden jeg forholder mig til samling...." frem for at fokusere på hvad vi plejer.